Faaliyetlerimiz

Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Ara Depolama

Ara Depolama.

Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanması demektir.

Tehlikeli/ Tehlikesiz atık taşıma lisansına sahip araçlarımız ile tesisimizde atık kabul kriterleri doğrultusunda değerlendirilen atıklar, geri kazanım/bertaraf tesislerine çıkışları yapılana kadar uygun depolama alanlarına alınır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama

ATY

Enerji kullanımı yoğun olan (genellikle kömür) kullanan sektörlerde tercih edilebilen bir alternatif yakıttır.

Fakat yaygın kullanım alanı hem Dünya'da hem de ülkemizde Çimento Fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılmasıdır.

Çevre İzin ve Lisans Belgelerimiz kapsamında tesisimize kabul ettiğimiz tehlikeli / tehlikesiz atıklar 50 mm ve daha küçük parçalar haline getirilir, çimento fabrikalarının belirlemiş olduğu kabul kriterleri doğrultusunda hazırlanmış olan ek yakıt, sevkiyata hazır halde depolanır.

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığımız ‘’Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi ‘’ ile tesisimize alınan atıklar, ayrı ayrı depolanarak geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.

Atık Akümülatör Geçici Depolama

Kimyasal enerjisine çeviren ve elektrik enerjisine çeviren ve elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirecek depo eden araçlara akümülatör denir. Ömrünü tamamlamış akümülatörler Akü Geri kazanım Tesislerine gönderilmek üzere tesisimizde geçici depolanır. Atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşınca geri dönüşüm tesisine sevki gerçekleştirilir.

ÖTL Geçici Depolama

Ömrünü Tamamlamış Lastik; diş derinliği 1.6 mm'nin altına düşmüş, fiziksel özellikleri ve güvenilirliğinin yok olması nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmiş lastiklerdir. Bu lastiklere kısaca ÖTL denir. Toplanan lastikler malzeme geri kazanım veya enerji geri dönüşüm tesislerine gönderilerek çevre ve ülke ekonomisine geri kazanılması sağlanır. 

İMHA

Ürünler için, güvenli bir yönetim sistemi ile %100 imha garantisi verilmektedir.

Ürünler gerek mekanik kırıcı ve kesiciler yardımıyla, gerekse de uzman personeller tarafından manuel olarak tekrar kullanılamayacak duruma getirilmektedir. İşlem imha tutanağı, kamera ve fotoğraf kayıtlarıyla desteklenmektedir.

Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri, defolu veya iade alınan tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri-hammaddeleri, arşiv imhası vb. yapılmaktadır